رئیس‌کل بانک مرکزی از پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰میلیون تومان سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز فرشتگان از ابتدای هفته جاری خبر داد و خاطرنشان کرد که موسسه کاسپین یک موسسه مجاز فعال خواهد بود که در آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران باقی مانده موسسه کاسپین گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در نشست سران سه قوه، کمیته‌ای تشکیل شد تا تصمیم‌های لازم اتخاذ شود. وی ادامه داد: براساس تصمیم این کمیته قوه‌قضائیه حساب‌های توقیف شده را رفع توقیف می‌کند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰میلیون تومان در اولویت پرداخت قرار دارند و از شنبه پرداخت انجام می‌شود، تصریح کرد: همچنین ۱۰ درصدی که از حساب سپرده‌گذاران کسر شده بود، به آنها برمی‌گردد و سپرده‌گذاران می‌توانند هم ۲۰۰ میلیون و هم ۱۰درصد را سپرده‌گذاری یا دریافت کنند.

Source: بانک و بیمه