کمی جلوتر تعدادی جوان با کاغذهای در دست روبه روی صرافی بانک پارسیان منتظر باز شدن در هستند. می پرسم دلار چند است؟ یکی با نگاهی خاص می گوید: به شما دلار نمی فروشند اینجا فقط به صرافی ها دلار می دهند آن هم در بسته های زیاد و خرده فروشی نیست. تنها صرافی بانک ملت است که قیمت فروش هر دلار به صرافی ها را ۳۹۹۲تومان و برای مسافران ۳۹۹۷تومان روی تابلوی خود درج کرده، صرافی بانک ملی اما خلوت است و صرافی بانک شهر خلوت تر از دیگر صرافی بانک هاست.
Source: اخبار صرافی ها