پس از 7 افزایش پیاپی، روز دوشنبه دلار تغییر مسیر داد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت 4هزار و 74 تومان آغاز کرد که تنها تغییری 4تومانی نسبت به روز یکشنبه داشت. این اولین تفاوت روز سوم بازار با روزهای ابتدایی هفته بود. شاخص ارزی در روزهای شنبه و یکشنبه با گپ قیمت زیادی، خرید و فروش‌های خود را کلید زده بود. دومین تفاوت بازار مربوط به روند قیمت بود. دیروز، قیمت دلار پس از شروع آرام در ادامه روز نیز نوسانات چندانی را تجربه نکرد و در نهایت با قیمت 4 هزار و 60 تومان به کار خود پایان داد، حال آنکه این ارز در روزهای ابتدایی هفته تغییرات قیمت بیشتری را به ثبت رسانده بود. به عنوان مثال، در ششمین و هفتمین روز آبان ماه به ترتیب، 19 و 21 تومان افزایش را به ثبت رسانده بود.

Source: بانک و بیمه