دکتر ابراهيم متقي
استاد دانشگاه تهران

تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران در هر ماه و هفته‌اي ابعاد جديدي پيدا مي‌كند. از زمان تصويب و اجراي برنامه جامع اقدام‌مشترك تاكنون كنگره ايالات‌متحده و دولت آمريكا در چندين مرحله محدوديت‌هاي جديدي عليه ايران تصويب و اعمال كرده‌اند. ازجمله اين‌گونه تحريم‌ها مي‌توان تصويب قانون آيسا در دسامبر 2016، تصويب قانون سيدا در آگوست 2017 و تحريم‌هاي مربوط به وزارت خزانه‌داري آمريكا را مورد توجه قرار داد.


Source: دنیای اقتصاد