وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی عبدالرحمن ندیمی بوشهری را به سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد منصوب کرد. این معاونت پیش از این در اختیار حسین قضاوی بود. قضاوی روز گذشته با انتشار نامه‌ای خداحافظی خود از این سمت را اعلام کرده بود.

Source: بانک و بیمه