گروه بنگاه‌ها: انتشار اخباری درباره تغییر نظام کارمزد شاپرکی، فضای کسب‌و‌کار پرداخت الکترونیک و معاملات سهام این گروه را در بازار سهام تحت‌تاثیر قرار داد. معاونت مالی شرکت آسان پرداخت پرشین، درباره نامه شاپرک و تغییرات در نظام کارمزد گفت: این نامه، توصیه شاپرک به همه شرکت‌های PSP بوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از درآمد این شرکت‌ها از طریق کارمزد محقق می‌شود.

Source: بانک و بیمه