معاونت اشخاص بیمه معلم اعلام کرد که در سال تحصیلی 97-96 تمام دانش‌آموزان کشور به‌صورت ۲۴ ساعته تحت پوشش بیمه حوادث دانش‌آموزی این شرکت قرار دارند.

Source: بانک و بیمه