دوباره قیمت دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ قیمت هایی که چند وقت پیش هم صعود کرد و اگرچه برای مدت کوتاهی نیز به کمتر از ۳۹۰۰ تومان رسید، اما دوباره همان شد که برخی می خواهند.
Source: اخبار صرافی ها