قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تهدید ترامپ، نتوانسته بانک‌های بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با ایران منصرف کند، گفت: «خط‌های اعتباری اخیر را بانک‌های بزرگ برای ایران باز کردند.» اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدات ترامپ در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی ایران با دنیا اثرگذار باشد، گفت: «خیر این موضوع صحیح نیست.» او در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند مذاکرات بانک‌های بزرگ با ایران متوقف شده است، افزود: «خیر این موضوع نیز صحت ندارد و مذاکرات بانک‌های بزرگ با ایران در جریان است.» کمیجانی ادامه داد: «به تازگی هم خط‌های اعتباری و فاینانس‌هایی که برای ایران گشایش شده، از سوی بانک‌های بزرگ دنیا در حال فراهم شدن است و این طور نیست که تهدیدات ترامپ اثرگذار بوده باشد.»

Source: بانک و بیمه