گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک صادرات ایران از اقدامات موثر این بانک برای حل مشکلات بانکی صادرکنندگان ایرانی با قطر از طریق شعبه بانک صادرات در دوحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زراعتی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های قطری با شعبه بانک صادرات که تنها شعبه بانکی ایرانی در این کشور است، همکاری چندانی ندارند و به همین دلیل صادرکنندگان ایرانی با مشکل بانکی برای توسعه تجارت و صادرات روبه‌رو هستند، گفت: می‌توانم به صادرکنندگان بگویم که توافقاتی انجام شده و کارهای موثری برای حل مشکل آنها در حال انجام است. وی افزود: بانک صادرات ایران هم با تجار و صادرکنندگان ایرانی و هم با طرف قطری برای رفع موانع بانکی سر راه آنها مذاکراتی داشته است. مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد که مشکلات بانکی در حال حل شدن است.

Source: بانک و بیمه