لیلا مهداد| این روزها هر چیزی در جهان بوی سیاست گرفته و اقتصاد نیز نمی تواند از این رنگ وبو خود را مصون نگه دارد، چون چندی پیش که رئیس جمهوری آمریکا قصد کرد صحبت هایی از برجام داشته باشد، بازار گمانه زنی ها داغ شد و گویی در بالا رفتن نرخ ارز نیز بی تاثیر نبود، چون قبل از صحبت ها ارز قصد بالاکشیدن خود را کرد و قیمت های صرافی ها نیز صحه بر این نیت و عملی شدن آن داشتند. اگرچه برخی بر این باورند که مسائل داخلی و سیاست های اقتصادی نیز به بالا رفتن نرخ ارز و در مقابل کاهش ارزش پولی ملی منجر می شوند؛ سیاست هایی که اقتصاد کلان را نشانه می روند. البته نگاهی گذرا به تاریخ دولت ها نیز تاییدی بر این مسأله است که اکثر دولت ها در چهارساله دوم خود نسبت به ارزش پول ملی نامهربان بوده اند و تاثیرات آن بر اقتصاد مشهود بود و به دولت های بعدی نیز سرایت کرده است. اما دغدغه این روزها این است که با صحبت های آشفته ترامپ و بالارفتن نرخ ارز، دولت دوازدهم نسبت به ارزش پول ملی مهربان خواهد بود و ارزش آن را حفظ خواهد کرد یا نه به سرنوشت اکثر دولت های پیشین دچار خواهد شد؟ سوالی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت …
Source: اخبار صرافی ها