شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۵ به‌میزان 4/ 9 درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به عدد 2/ 252 رسید که نسبت به ماه قبل 6/ 0 درصد افزایش داشته است. این شاخص در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3/ 11 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. گزارش تفصیلی «دنیای اقتصاد» از این شاخص را در شماره بعدی روزنامه بخوانید.

Source: بانک و بیمه