دنیای اقتصاد: میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، لازم است که برای این ابزار جذاب در تامین مالی، یک مکانیزم مشخص در نظر گرفته شود تا از انحراف در تخصیص تسهیلات جلوگیری شود. در این راستا، بانک مرکزی در یک بخشنامه 6 بندی خطاب به بانک‌ها، تور ایمنی برای تزریق ارزی را مشخص کرده است. در این بخشنامه بر بازپرداخت به موقع تسهیلات، اخذ وثیقه از طرف‌های قرارداد، ارزیابی پروژه‌های سودآور و نظارت دقیق بانک‌ها تاکید شده است.


Source: بانک و بیمه