گروه بنگاه‌ها: 8 شعبه منتخب بانک ملت به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیرخم، اسکناس نو و مسکوک توزیع می‌کنند. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸ شعبه بانک ملت را در تهران جهت توزیع اسکناس نو و مسکوک به مناسبت عید سعید غدیر خم انتخاب کرد. براساس این گزارش، شعب منتخب بانک ملت شامل شعب میدان هفتم تیر، دکتر شریعتی، چهارراه اسلامبول، اسلامشهر، خیابان آزادی، چهارراه ولیعصر(عج)، گلستان پاسداران و بازار تجریش از روز ۱۲ تا ۱۶ شهریورماه سال‌جاری از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۲ به مدت ۵ روز نسبت به توزیع اسکناس نو و مسکوک اقدام خواهند کرد.

Source: بانک و بیمه