سفیر ایران در پاکستان در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان، روند برقراری روابط بانکی بین دو کشور را بررسی کرد.

Source: بانک و بیمه