بانک صادرات درمورد خبری تحت عنوان «اخراج ٦٠٠ ترویج‌گر از بانک صادرات ایران» که در فضای مجازی منتشر شده است، اطلاعیه صادر کرد.

Source: بانک و بیمه