روابط عمومی بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی، نامه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ماده 46 قانون رفع موانع تولید را یک نامه توصیه‌ای عنوان کرد که مخاطب آن وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و برای اجرا نیازمند اجرای مراحل قانونی است. روز دوشنبه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با عنوان «حذف سه مانع پرداخت بدهی ارزی» به تشریح نامه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نحوه تغییر ماده جدید 46 پرداخت. روابط عمومی بانک مرکزی با ارائه توضیحی اعلام کرد که این نامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که رونوشت آن به رئیس اتاق بازرگانی ایران فرستاده شده است. همچنین نامه مذکور در حد پیشنهاده بود و باید مراحل قانونی آن طی شود تا بند قانونی اصلاح شود و تنها در صورت تصویب قانونی، لازم‌الاجرا خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش عنوان کرده بود: «که تغییر در قانون مذکور نیازمند تایید هیات‌وزیران و نمایندگان مجلس است.»

Source: بانک و بیمه