براساس بخشنامه بانک مرکزی، از تاریخ 20 شهریور ارز مبادله‌ای برای سفرهای خارجی حذف خواهد شد و ارز آزاد جایگزین آن می‌شود. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر، در گزارش روز 13 شهریورماه با عنوان «حفظ موقعیت خرید در بازارها» این خبر را منتشر کرده بود.

Source: بانک و بیمه