مانع اصلی تک نرخی شدن ارز، شیوه قیمت گذاری ارز توسط بانک مرکزی است که باعث می شود ارز تک نرخی محقق نشود یا در صورت تحقق تنها در زمان کمی پایدار باشد.
یکی از اولویت های اصلی بازار ارز، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و قیمت گذاری شناور آن متناسب با عرضه و تقاضای واقعی در بازار است. اما در حال حاضر قیمت گذاری ارز در بازار داخلی به طور عمده در بازار نقدی انجام می شود و در چنین شرایطی حرکت به سمت ارز تک نرخی بسیار دشوار است.
در واقع از مهم ترین پیش نیازهای حرکت به سمت ارز تک نرخی پایدار ، تعیین مرجعی مناسب برای کشف قیمت در بازار است که کمترین تأثیر را از نوسانات بخش غیر واقعی و سوداگری متحمل شود.
به گزارش مقاومتی نیوز برای تعیین مرجع قیمت گذاری در بازار ارز تک نرخی گزینه های متعددی وجود دارد که قابل بررسی هستند.
یکی از روش های معمول در تعیین قیمت ارز در بازار تک نرخی، اعلام یک طرفه آن از سوی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی قیمت رسمی ارز را اعلام می کند و تمام صرافی ها و بانک ها موظف خواهند بود با این قیمت به خرید و فروش ارز بپردازند؛ بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از خروج قیمت از …
Source: اخبار صرافی ها