مهمترین تیتر روزنامه های اقتصادی چهارشنبه ۲۴ آبان عبارتست از:
+روزنامه دنیای اقتصاد
در تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی تایید شد؛ کوچ بزرگ سپرده ها
+روزنامه فرصت امروز
چشم انداز صندوق بین المللی پول از اقتصاد خاور میانه؛ پیش بینی رشد پایدار برای اقتصاد ایران
+روزنامه تفاهم
تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز؛ دلار در پستوی برخی صرافی ها
+روزنامه تعادل
طی ۱۱ روز در سیستم بانکی کشور رخ داد؛ جابجایی ۱۴۰ تریلیون تومان
Source: اخبار صرافی ها