روز نو :
تیراندازهای ناشناس که به شیشه صرافی و بانک ها شلیک می کنند، ساعتی قبل شیشه مغازه فروش صنایع دستی را هدف قرار دادند.
در حالی که رئیس پلیس تهران از دستگیری پنج متهم این پرونده خبر می دهد ، همچنان به شیشه مغازه ها شلیک می شود.
متهمان از روز جمعه تیراندازی ها در تهران را آغاز کردند.
آنها طی ٢٤ ساعت به شش بانک و صرافی تیراندازی کرده و باعث شکسته شدن شیشه آنجا شدند.
با توجه به حساسیت موضوع پلیس تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد و تا کنون پنج نفر در این رابطه دستگیر شدند.
امروز تیراندازهای ناشناس به یک مغازه فروش صنایع دستی در خیابان طالقانی تیراندازی کرده و شیشه مغازه را شکستند.
ماموران با حضور در محل تحقیقات خود را آغاز کردند
به گفته رئیس پلیس تهران ، متهمان از اسلحه ساچمه ای استفاده کرده اند.
رکنا
Source: اخبار صرافی ها