کمیجانی، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها را از اولویت های بانک مرکزی در بخش سیاست اعتباری اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در همایش دوسالانه «اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» گفت: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها برای مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها با هدف حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت.
کمیجانی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسه های غیرمجاز اضافه کرد: مبارزه قاطعانه با موسسه های مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات همه آنها تا پایان سال 1396 از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام ‘شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز’، ‘تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز’، …
Source: اخبار صرافی ها