امروز حوالی ساعت ۱۲ وقتی از سمت میدان فردوسی تا چهارراه استانبول قدم بزنید از صف هایی که دیروز جلوی صرافی ها تشکیل شده بود خبری نیست، اما وقتی تابلوی صرافی ها را نگاه کنید جای خالی قیمت دلار را در بین سایر ارزها مشاهده خواهید کرد.
وقتی خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی در قالب مشتری از چند صرافی تقاضای دلار کرد و یا قیمت آن را بپرسید، این پاسخ داده شد که دلار نداریم! برخی در توضیح بیشتر مدعی شدند که بانک مرکزی به صرافی ها دلار نفروخته است.
اما در خیابان وقتی از کنار برخی عابر نماها رد شوید کلمه دلار را به آرامی می شنوید که نشان از خرید و فروش دلال ها در حاشیه این خیابان است.
از یکی از آن ها ۱۲هزار دلار خواسته شد. وی قیمت ۴۰۱۵ را عنوان کرد،البته تاکید کرد که دلار از دیروز در حال پایین آمدن است و دلیل آن را عرضه نشدن توسط بانک به صرافی ها عنوان کرد که به نظر وی برای کاهش تب بازار و کاهش قیمت های دو روز اخیر بوده است.
در بین فریاد های دلال های ابتدای خیابان منوچهری قیمت ها از ۴هزار تومان پایین تر نمی آید،البته صرافی ها و اغلب خریداران منتظر عرضه دلار توسط بانک هستند.
منبع:اقتصاد.آنلاین
Source: اخبار صرافی ها