امروز حوالی ساعت ۱۲ وقتی از سمت میدان فردوسی تا چهارراه استانبول قدم بزنید از صف هایی که دیروز جلوی صرافی ها تشکیل شده بود خبری نیست، اما وقتی تابلوی صرافی ها را نگاه کنید جای خالی قیمت دلار را در بین سایر ارزها مشاهده خواهید کرد.
Source: اخبار صرافی ها