مدیرعامل بانک ملت با اشاره به گشایش‌های صورت گرفته نظام بانکی در دوران پسابرجام، از افزایش تعاملات بین‌المللی خبر داد و درباره تسهیلات داخلی نیز از برچیده شدن صف متقاضیان دریافت وام ازدواج پس از مهرماه خبر داد.هادی اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت روابط بانکی در دوران پسابرجام گفت: در دوران قبل از شکل‌گیری برجام، یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی فقدان تعاملات بین‌المللی بود. مدیرعامل بانک ملت افزود: با شکل‌گیری برجام به تدریج روابط نظام بانکی در سطح بین‌الملل رو به گسترش است. به‌عنوان نمونه اگر در سال ۱۳۹۴ توانستیم ۴۰ رابطه کارگزاری با دنیا برقرار کنیم این روابط در سال ۹۵ به ۱۴۶ و در سال‌جاری نیز در بانک ملت به بیش از ۱۶۰ رابطه کارگزاری در دنیا رسید.

Source: بانک و بیمه