عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نقش مثبت عملیاتی شدن پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در کاهش وابستگی تجارت به دلار تاکید کرد. احمد انارکی محمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چند جانبه گفت: مراودات تجاری نباید به یک یا چند ارز وابسته باشد؛ چراکه براساس تجربیات گذشته، این امکان وجود دارد کشوری مانند آمریکا از این موضوع دوباره سوءاستفاده کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه می‌تواند نیاز به ارزهای دیگر را در انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی کاهش داد. نماینده مردم رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا معاملات با کشورهای دیگر متمرکز به انجام مبادله با دلار نباشد و در این راستا بدیهی است اولویت رایزنی‌های اقتصادی برای انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی باشد که در حال حاضر از حجم مراودات تجاری بالا با جمهوری اسلامی ایران برخوردارند.

Source: بانک و بیمه