ظاهر آن یک کارت پلاستیکی است که روی آن نام صاحب کارت و شماره‌ای چندرقمی ثبت شده است.در انگلیسیCredit card و در فارسی کارت اعتباری نامیده می‌شود. اما همین یک قطعه‌کارت، تاریخچه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و با اطمینان می‌توان گفت بعد از «پول» مهم‌ترین اختراع بشر در مبادلات پولی است. کارت اعتباری از دهه 1920 با تلاش شرکت‌های خصوصی آمریکایی به بازار آمد. سادگی استفاده از این ابزار اعتباری پس از دو دهه، بعدی جهانی به آن داد و امروزه با زندگی روزمره بسیاری از افراد در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته گره خورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» خرید آنلاین در فضایی امن، جایگزینی مطمئن برای ارز در سفرهای خارجی، اطمینان از تقلبی نبودن پول و مهم‌تر از همه دریافت تسهیلات خرد با سازوکار اعتبارسنجی و فارغ از دردسرهای دریافت وام از بانک‌ها، بخشی از مزایای این ابزار مدرن پرداخت است. امروزه در بسیاری از کشورها اعتبارات خرد با سازوکار کارت اعتباری صورت می‌گیرد.

Source: بانک و بیمه