آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولید‌کننده و مصرف‌کننده در نیمه نخست سال‌جاری دو روند متفاوت را ثبت کردند. در‌حالی‌که در نیمه نخست سال‌جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده روند نزولی را طی کرده و وارد سطح تک‌رقمی شده است، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده با ثبت یک روند صعودی به سطح بیش از 10 درصد در انتهای تابستان و به بیشترین مقدار طی 2 سال و نیم گذشته رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل رشد تورم نقطه‌به‌نقطه، افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت بوده که می‌توان این موضوع را یکی از نشانه‌های رونق تلقی کرد.

Source: بانک و بیمه