شرکت بیمه «ما» در نمایشگاه تخصصی کودک شهر اردبیل حضوری فعال و چشمگیر داشت.به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»، نمایشگاه تخصصی کودک با همکاری سازمان بهزیستی استان اردبیل به مناسبت روز جهانی کودک در محل سازمان بهزیستی استان برگزار شد.براساس این گزارش، کارشناسان فنی شعبه و نمایندگی بیمه ما با حضور در این نمایشگاه اقدام به معرفی خدمات بیمه‌ای و مشاوره‌ای و همچنین صدور انواع بیمه‌نامه کردند که در این میان بیمه‌نامه‌های حوادث گروهی و آتش‌سوزی و مسوولیت مدیران مهدکودک‌ها با استقبال چشمگیری از سوی مراجعان مواجه شد.

Source: بانک و بیمه