حق‌ بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در شش‌‌‌ماهه اول سال 96 ضمن رشد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته و با تغییر مناسب به‌منظور ارتقای کیفیت ترکیب پرتفو به مبلغی بالغ‌بر 600 میلیارد تومان رسید.

Source: بانک و بیمه