دنیای اقتصاد: عوامل سیاستی نیز به عوامل سیاسی حامی طلا اضافه شده است. توصیه سیاست گذاران پولی آمریکا به احتیاط درباره انقباض بیشتر پولی در روزهایی که تنش‌های شدید وابسته به شبه جزیره کره ادامه دارد، فلز زرد را قوی نگه داشته است. ادامه تهدیدها و اولتیماتوم‌های ایالات متحده و کره شمالی،‌ خرید طلا را به‌عنوان سرمایه امن، بالا و بورس‌های جهانی را تحت فشار نگه داشته است. بورس‌های جهان چهارشنبه دوباره کاهشی شدند تا بهای اونس طلا نزدیک اوج 11 ماهه بماند.

Source: بانک و بیمه