نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: گسترش بیمه در مراکزی همچون هیات‌های مذهبی که زمینه فعالیت آنها اجتماعی و فرهنگی است، می‌تواند برای جامعه آرامش ایجاد کند.احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد: هر فعالیتی در زمینه‌های مذهبی، دینی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند بیمه است.به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، وی با بیان اینکه در این فعالیت‌ها احتمال بروز حادثه وجود دارد که می‌تواند سهوی یا عمدی باشد، تصریح کرد: اگر بیمه را در مراکزی همچون هیات‌های مذهبی که در آنها فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود گسترش دهیم، می‌توانیم آرامش را برای جامعه متصور شویم.عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با اشاره به طرح بیمه فیروزه‌ای بیمه معلم گفت: هر گروه یا فردی این ایده را دنبال می‌کند، کار بسیار خوب و پسندیده‌ای است و مطمئن هستم نمایندگان مجلس شورای‌‌اسلامی نیز از این طرح حمایت می‌کنند.

Source: بانک و بیمه