رئیس پلیس تهران از حمله چند نفر به بانک های تهران و صرافی با تفنگ ساچمه ای خبر داد.
Source: اخبار صرافی ها