امیر جهانی :پس از 12 سال مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران، شورای شهر پنجم با انتخاب نجفی به‌عنوان شهردار جدید تهران، این انتظار را در افکار عمومی ایجاد کرده است که نسبت به بسیاری از دغدغه‌های خود مطالبه‌گری را آغاز کند. یکی از مهم‌ترین آنها که به‌رغم تحول نسبت به سال‌های گذشته، کماکان نیازهای جدی در آن احساس می‌شود، بخش حمل و نقل عمومی است. امروزه تهران تبدیل به شهری با خیابان‌های مملو از ترافیک شده است که زمان و سرمایه را در ابعاد وسیع مورد اتلاف قرار می‌دهد. مدیریت جدید برای بهبود در این حوزه باید چه تمهیداتی بیندیشد؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به موضوع حمل و نقل عمومی و اولویت‌های آن در دوره مدیریت جدید پرداخته است.

Source: دنیای اقتصاد