تیم اعزامی بیمارستان بانک ملی ایران به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه با حداکثر توان ممکن در حال خدمت‌رسانی به مردم حادثه دیده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پزشکان و پرستاران بانک که از عصر گذشته در منطقه مستقر شده‌اند، بدون وقفه در بیمارستان صحرایی سر پل ذهاب مشغول مداوای آسیب‌دیدگان هستند.همچنین تعدادی از آسیب دیدگان در زلزله سر پل ذهاب با آمبولانس و به همراه تیم پرستاری بیمارستان بانک ملی ایران به کرمانشاه اعزام شدند.

Source: بانک و بیمه