وکلای ملت مصوب کردند که خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات برارزش افزوده نیست.
Source: اخبار صرافی ها