با افزایش التهابات در بازار ارز و سکه در روزهای اخیر، بسیاری از فروشندگان و صرافان با ابراز نگرانی از این وضعیت از فروش دلار خودداری کرده و ویترین ها نیز پر از تماشاچی شده اند. نرخ دلار در چهار ماه گذشته با نوسانات زیادی رو به رو بوده است و در هفته جاری از مرز 4 هزار و 100 تومان نیز گذشت تا بر این اساس رکورد قیمتی خود را در سال 96 بشکند. از سویی دیگر بازار سکه نیز با التهاباتی رو به رو شده است. نرخ سکه در این هفته روندی افزایشی داشت به صورتی که شاهد افزایش 60 هزار تومانی سکه تمام بودیم و بسیاری از فروشندگان به دلیل نگرانی از زیان های احتمالی با تفاوت قیمت بیشتری سکه را می فروشند. این در شرایطی است که به گفته فعالان این بازار، احتمال روند افزایشی قیمت ها همچنان وجود دارد و به نظر می رسد بازار ارز و سکه در این شرایط بیش از پیش به خواب پاییزی برود.
بررسی بازار آزاد سکه و ارز که از روزهای اخیر با صعود قیمت همراه شده است، نشان می دهد مردم مقابل صرافی ها تجمع کردند و نظاره گر تابلو اعلان قیمت ها هستند، اما خرید و فروش به شکل محسوسی انجام نمی شود. بازار سکه و ارز در روزهای اخیر در مسی …
Source: اخبار صرافی ها