رشد 8 درصدی بدون سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست. طبق قانون سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه باید از آن سوی مرزها تامین شود. فاینانس‌های اخیر نیز با همین هدف به انجام رسیده‌اند. از این طریق بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور از رنج نبود منابع مالی رها می‌شوند. به گزارش «تجارت فردا»، فاینانس محدود به این دولت نبوده و همواره دولت‌ها مایل به تامین منابع خارجی بوده‌اند. تجربه‌های پیشین باعث شده تا اشتباهاتی همچون گرو گذاشتن منابع بانک مرکزی برای اخذ فاینانس تکرار نشود و بیشترین منفعت از قبل فاینانس‌ها عاید کشور شود. کارشناسان معتقدند که نمی‌توان قضاوتی در مورد یک قرارداد فاینانس پیش از استفاده داشت. در واقع نحوه استفاده از این ظرفیت است که باعث می‌شود یک فاینانس را خوب بنامیم و یک فاینانس را بد. اگر تخصیص به‌صورت کارشناسی و در جهت پروژه‌های اولویت‌دار و سودآور باشد، آن فاینانس برای کشور مفید خواهد بود. در این گزارش از آغاز تا پایان یک قرارداد فاینانس، نحوه صدور مجوز، نحوه ضمانت و پیامدهای حاصل از آن بررسی شده و به ابهامات و سوالات پررنگ در مورد این مساله پاسخ داده شده است.

Source: بانک و بیمه