حوادث تلخ و ناگوار همیشه در راهند و بدون اینکه کسی از آن مطلع و آگاه باشد، رخ می‌دهند و زیان‌ها و خسارات سنگین به بار می‌آورند. یکی از این حوادث که برای جامعه بسیار تلخ و ناگوار بود و خسارت‌های جانی، مالی و روانی زیادی در پی داشت حادثه پلاسکو بود. همگان دیدند و شنیدند و امید است که همگان درس‌های لازم را گرفته باشند تا از بروز چنین حوادث هولناکی جلوگیری شود. اما آنچه مسلم است برای جبران خسارت‌های مالی اخذ پوشش بیمه اموال یک راهکار منحصربه‌فرد است که بی‌شک کلیه افراد جامعه باید برای حفظ حیات اقتصادی خود نسبت به آن در وهله اول آگاهی و در مراتب بعدی برای اخذ آن اقدام کنند.

Source: بانک و بیمه