محدثه دهباشی؛ ماهنامه عصر تراکنش / واژه بانک در زبان انگلیسی میانه از زبان فرانسوی میانه (Banque) و آن هم از واژه ایتالیایی قدیمی Banca و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی Bank یا Banc گرفته شده است. بانک در زبان فرانسه به معنای نیمکت است و سابقاً کسانی بودند که در کنار بندرها، روی نیمکتی می نشستند و پول مسافرین را با پول رایج در بندر معاوضه می کردند و به همین دلیل هم اسمشان بانکیه (Banquier) بود.
بانکداری در ایران، البته نه به معنای مدرن و امروزی آن، سابقه چند قرنی دارد. بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم، فقط به فعالیت های صرافی اختصاص داشت. شاید ردپایی از بانکداری به آن معنا و مفهومی که کمی با بانکداری کنونی تشابه دارد را بتوان در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی و با تأسیس بانکی انگلیسی در ایران به نام «بانک جدید شرقی» دنبال کرد.
داستان اولین ها
حدود ۱۳۸ سال پیش، یعنی حول وحوش سال ۱۲۵۸ شمسی بود که شخصی به نام حاج محمدحسین امین الضرب که صراف ایرانی معروفی در آن زمان بود، نامه ای برای ناصرالدین شاه فرستاد تا او را از نقشی که بانک در اقتصاد ملی خواهد داشت، آگاه کند و به …
Source: اخبار صرافی ها