مدیرعامل بانک شهر از ارائه خدمات بانکی و دریافت دینار از طریق باجه‌های این بانک، بدون کارمزد در 4 پایانه مرزی کشور در ایام اربعین خبر داد.

Source: بانک و بیمه