قیمت دلار دوباره از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ همان قیمتی که تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز را بار دیگر گوشزد می کند و عده ای از سناریوهای جدید برای برخی سوداگری ها در بازار ارز خبر می دهند. البته به موازات این افزایش قیمت در بازار آزاد، نرخ دلار مبادله ای هم از سوی بانک مرکزی رو به افزایش است و همین امر سبب شده تا انتظارات نسبت به افزایش نرخ هم با شدت بیشتری تدوام یابد.
گزارش ها از میدان فردوسی حکایت از آن دارد که صرافان، با احتیاط بسیار زیاد دلار را خرید و فروش می کنند و برخی از آنها تنها تمایل به خرید دلار دارند تا فروش آن. این را هم می توان به خوبی از تابلوهای آنها درک کرد و فهمید که رفتار آنها با بازار ارز چطور است.
در این میان برخی از فعالان بازار ارز هم، خبر از این می دهند که صرافان به دلیل مناسبت های پیش رو و به خصوص ژانویه، با رویکردهای محتاطانه تری اقدام به خرید و فروش ارز می کنند و بیشتر تمایل آنها، به سمت خرید دلارهای در دست مردم است.
یکی از صرافان مجاز می گوید: برخی صرافان با احتیاط ارز را خرید و فروش می کنند و به یک ذخیره سازی آهسته و پیوسته دلار روی آورده اند تا در ایام …
Source: اخبار صرافی ها