دلار پس از چندماه رکود، با حرف های ترامپ افسار پاره کرد و از مرز چهارهزار تومان هم عبور کرد و حتی در معاملات دیروز تا دقایقی از چهارهزارو ١٠ تومان گذشت. دیروز نرخ فروش دلار در تابلوی صرافی ها چهارهزار تومان درج شده بود. این در حالی است که نرخ فروش دلار بانکی هم از ماه های قبل با افزایش همراه بوده و در تازه ترین قیمت به نرخ سه هزارو ٤٠٤ تومان رسیده است.
Source: اخبار صرافی ها