دلار دوباره از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد، نگرانی ای که بسیاری مدتهاست انتظارش را می کشند و بازیگر اصلی هنوز هم چاره ای برای آن نیاندیشیده؛ابرچالشی که دست از سر اقتصاد برنمی دارد.
به گزارش رادیو سهام ، دلار روز گذشته باز هم از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت، همان نرخی که مدتها است سودای رسیدن به آن را دارد. همه دیروز دوباره از بالا رفتن یکباره دلار شوکه شده بودند و پیش از ظهر که قیمت بالا رفت و به مرز ۴۰۶۰ تومان در برخی از صرافی ها رسید، روزهای دیماه سال گذشته تداعی شد؛ آنجا که قیمت به یکباره بالا رفت و به مرز ۴۲۰۰ تومان هم رسید.
البته مدتها است که نرخ ارز ، یکی از دردسرسازترین قیمتها در بازار شده است و همان قدر که دولت تا چند وقت قبل تلاش می کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز، عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه ریزی برای استفاده از هر گونه فرصتی در این بازار، بیشتر می شد. تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به خصوص از مرز ۴ هزار تومان می گذرد، عطش و تلاش های پشت پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می شود.
ابرچالشی که دست از سر اقتصاد ایران برنمی …
Source: اخبار صرافی ها