در نوسانات اخیر بازار ارز صرافی بانک ها به عنوان کانال های اصلی توزیع ارز از سوی بانک مرکزی در بازار با روالی متفاوت عرضه را انجام می دهند.
به گزارش ایسنا، از حدود یک ماه پیش نرخ دلار با شیبی تندتر رو به افزایش بود و از کانال ۳۷۰۰ عبور کرد تا اینکه روز گذشته (یکشنبه) مرز ۴۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت.
در جریان نوسان بازار ارز نرخ های متفاوتی را می توان در بازار از منابع مختلف دریافت کرد؛ از صرافی بانک ها گرفته تا دلالانی که کنار خیابان ارز می فرشند. صرافی بانک ها به عنوان کانال اصلی بانک مرکزی برای توزیع در بازار ارز بوده و قیمت گذاری هر روزه آنها و همچنین میزان عرضه ای که انجام می دهند خود بر بازار تاثیر ویژه ای خواهد داشت.
گرچه در روزهای عادی معمولا نرخ ارز در صرافی بانک ها از ۱۱:۳۰ تا ۱۲ مشخص شده و متقاضیان می توانند ارز مورد نیاز را تهیه کنند، امروز روال به گونه ای بود که با وجود این که نرخ تمامی ارزها مشخص شد ولی جای نرخ دلار تا حدود ساعت ۱۴ خالی مانده بود و در نتیجه نامشخص بودن نرخ، از یکی دو ساعت قبل در مقابل صرافی بانک ها صف متقاضیان تشکیل شد.
اما در حدود ساعت ۱۴ نرخ …
Source: اخبار صرافی ها