صرافی های تهران عوامل مختلفی را برای افزایش قیمت ارز مطرح می کنند. خیلی ها معتقدند اظهارنظر ترامپ درباره سرنوشت برجام قیمت دلار را تحت تأثیر قرار داده است. آن طور که صرافی ها می گویند میزان عرضه دلار توسط بانک مرکزی کم نشده و روال قبلی را دارد و آنچه که بازار ارز را به هم ریخته، صحبت های چند روز اخیر ترامپ در مورد تأیید نکردن برجام است.
Source: اخبار صرافی ها