امروزدوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۴هزار و ۱۸۰تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها