گروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF در آخرین بیانیه خود، ایران را همچنان در فهرست عمومی خود حفظ کرده است. بر اساس این بیانیه، ایران همچون ماه‌های گذشته از فهرست اقدامات تقابلی دور نگه داشته شده است. در این بیانیه تاکید شده که ایران تعهد سیاسی بالایی را از خود بروز داده است. برنامه عملی یا اکشن پلن ایران در 31 ژانویه 2018، یعنی 11 بهمن سال جاری شمسی به پایان می‌رسد. FATF از ایران خواسته که در اجرای برنامه عملی خود شتاب بیشتری را به خرج دهد.

Source: بانک و بیمه