وزیر امور اقتصادی و دارایی بالا بردن تولید و اشتغال را از سیاست‌های اصلی وزارت خانه متبوعش در سال‌جاری برشمرد.

Source: بانک و بیمه