یاسین سعیدی
پژوهشگر

مساله اقتصادی و در رأس آن ایجاد اشتغال، همیشه در دولت‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، به‌طوری‌که می‌توان اهمیت ایجاد اشتغال در شرایط حساس کنونی جامعه را به جریان خون در رگ تشبیه کرد. توجه به مسائل اقتصادی به‌ویژه ایجاد اشتغال از آنجا ناشی می‌شود که سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است و این به‌نوبه خود مسوولیت دولت دوازدهم را بیش‌ازپیش سنگین می‌کند. برای ایجاد اشتغال، نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت هدفمند در کنار سایر عوامل تاثیرگذار است. در ادامه سعی شده به مهم‌ترین مولفه‌ها اشاره شود. اشتغال به سرمایه‌گذاری جدی و مداوم نیاز دارد: ایجاد اشتغال برای جوانان در گرو آماده‌سازی زمینه و سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین بسترسازی‌ها برای سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری و هدایت پول‌ها از بازارهای دلالی به سمت بنگاه‌های اقتصادی است تا به‌صورت هدفمند در این حوزه عمل شود. قبل از سال 1392 شاهد متوقف شدن سرمایه‌گذاری‌ها بودیم، اما در چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی برای ایجاد اشتغال از سوی دولت انجام شد که البته کافی نبود. ادامه سرمایه‌گذاری‌ها تا چهار سال آینده (1400-1396) می‌تواند بخش مهمی از مساله اشتغال را در کشور حل کند.


Source: دنیای اقتصاد